מרכז י.נ.ר

בעלי תפקידים

כניסה למשתמשים 04/12/2021 ל' כסלו תשפ"ב
הרב אלעזר וולך
טל נחום
הרב אלעזר וולך
טל נחום

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130