מרכז י.נ.ר

הנהלה

כניסה למשתמשים 04/12/2021 ל' כסלו תשפ"ב
מלי אורנבוך, M.A
אריה אשדת, M.A
חני בן עמרם
גדעון בקר, Ph.D
מלכה גראוכר, M.A , MSW
דר נפתלי הלברשטאט,
אביחי כהן, M.A
טל נחום
הרב מאיר שמעון עשור
עמי שקד, פרופ'
מלי אורנבוך, M.A
אריה אשדת, M.A
חני בן עמרם
גדעון בקר, Ph.D
מלכה גראוכר, M.A , MSW
דר נפתלי הלברשטאט,
אביחי כהן, M.A
טל נחום
הרב מאיר שמעון עשור
עמי שקד, פרופ'

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130