מרכז י.נ.ר

ועדה רוחנית

כניסה למשתמשים 04/12/2021 ל' כסלו תשפ"ב
הרב שלמה בארי, אב"ד
הרב אליהו בן סימון, מו"צ
הרב אלעזר וולך
הרה"ג חגי שושן, מו"צ
הרב שלמה בארי, אב"ד
הרב אליהו בן סימון, מו"צ
הרב אלעזר וולך
הרה"ג חגי שושן, מו"צ

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130